Lista podręczników na rok szkolny 2014 / 2015

Poniżej znajduje się lista podręczników na rok szkolny 2014 / 2015.

Liczba wyświetleń: 1 394
Witamy w ZSME

zsme_smallZespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych należy do nowoczesnych placówek oświatowych o bogatej tradycji. Skupia w swoich murach młodzież nie tylko z miasta Tarnowa, ale i z jego okolic. Istnienie szkoły datuje się już na koniec XIX wieku. W jej strukturze znajdowały się kiedyś klasy przemysłowe oraz oddziały zawodowe budowlane i mechaniczne. Obecnie Zespół Szkół tworzą: Technikum nr 4, XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Szkoła ma bardzo dogodne położenie, znajduje się w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych, dworca PKP i PKS.

Dyżury:

  • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
  • Sekretariat młodzieżowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dane teleadresowe:
Ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów.
tel. (014) 621 61 84, tel/fax. (014) 621 61 83
e – mail: sekretzsme@umt.tarnow.pl

Liczba wyświetleń: 26 307
Tarnowska Karta Miejska

Uczniowie, którzy będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej w Tarnowie, mogą składać wnioski o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej (jeżeli jej jeszcze nie posiadają). Karta ta będzie potrzebna do zakupu biletów okresowych.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej: http://www.ekarta.umt.tarnow.pl/index.php?id=0,113&kat=1, lub

  • w kasach TOK na ul. Krakowskiej 42,
  • w Urzędzie Miasta Tarnowa na ul. Nowej 4,

gdzie również można je złożyć.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie oraz ksero legitymacji szkolnej.

Anna Kwaśniewska
Tarnowski Organizator Komunalny

 

Liczba wyświetleń: 1 272
Praktyka zagraniczna – artykuł firmy Danfoss

Poniżej znajduje się link do artykułu firmy Danfoss dotyczącej pobytu naszych uczniów na praktykach zawodowych w Niemczech:

Część 1, Część 2

Liczba wyświetleń: 513
Harmonogram egzaminów poprawkowych 2014.

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2013/2014 odbędą się według poniższego harmonogramu:

Data Godzina Zajęcia edukacyjne
25.08.2014 r. 8:00 Matematyka – klasa 1 i 2
25.08.2014 r. 8:00 Syst. zarządz. bazami danych
25.08.2014 r. 8:00 Automatyka przemysłowa
26.08.2014 r. 8:00 Matematyka – klasa 3
26.08.2014 r. 8:00 Historia
26.08.2014 r. 8:00 J. pol.
26.08.2014 r. 8:00 J. niemiecki
27.08.2014 r. 8:00 Fizyka

Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami).

Liczba wyświetleń: 5 698
Technik informatyk – egzamin zawodowy

Poniżej znajduje się odnośnik do listy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik informatyk 2014, etap praktyczny (Sala P1)

Egzamin zawodowy technik informatyk 2014

Liczba wyświetleń: 7 394