Witamy w ZSME

zsme_smallZespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych należy do nowoczesnych placówek oświatowych o bogatej tradycji. Skupia w swoich murach młodzież nie tylko z miasta Tarnowa, ale i z jego okolic. Istnienie szkoły datuje się już na koniec XIX wieku. W jej strukturze znajdowały się kiedyś klasy przemysłowe oraz oddziały zawodowe budowlane i mechaniczne. Obecnie Zespół Szkół tworzą: Technikum nr 4, XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Szkoła ma bardzo dogodne położenie, znajduje się w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych, dworca PKP i PKS.

Dyżury:

 • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 • Sekretariat młodzieżowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dane teleadresowe:
Ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów.
tel. (014) 621 61 84, tel/fax. (014) 621 61 83
e – mail: sekretzsme@umt.tarnow.pl

Liczba wyświetleń: 53 208
Konkurs na nazwę i logo Szkolnego Koła Wolontariatu

Uwaga!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na nazwę
i logo Szkolnego Koła Wolontariatu.

Propozycje nazw i projekty logo prosimy dostarczać do biblioteki do
dnia 6 października 2014 roku. Spośród zgłoszonych prac komisja w składzie :

Przewodnicząca: Marta Piszczek

Członkowie: Renata Chlupka, Iwona Przebięda,
Kinga Pułkownik wybierze najlepszą propozycję.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest cenna nagroda.

R. CH.

Liczba wyświetleń: 3 346
Kiermasz Rzeczy Zbędnych-Niezbędnych

Biblioteka szkolna wraz z klasą 2IA i panią Iwoną Przebiędą są organizatorami tegorocznego Kiermaszu Rzeczy Zbędnych-Niezbędnych. Akcja polega na sprzedaży niepotrzebnych już w domach rzeczy, a które mogą przydać się innym. Prosimy zatem o przynoszenie do biblioteki: kubków, ozdobnych koszyczków, sprzętu RTV i AGD, breloków, flakonów, bibelotów, biżuterii, książek, zabawek, płyt, itp. Rzeczy zbieramy do końca września. Dochód zwyczajem poprzednich lat przeznaczony zostanie na Tarnowskie Hospicjum Domowe.

R. CH.

Liczba wyświetleń: 3 347
Przyłącz się do walki z białaczką!

Na prośbę Marcina Michałowskiego absolwenta ZSME nasi wolontariusze zorganizowali akcję rejestrowania potencjalnych dawców szpiku kostnego. Miała ona miejsce w siedzibie „Tauronu” przy ul. Studniarskiego w dniu 9 września 2014 roku. W ZSME badanie dawców planowane jest na 9 października br. Zachęcamy do udziału nie tylko uczniów i pracowników szkoły ale także wasze rodziny i znajomych.

R.CH.

Liczba wyświetleń: 3 346
Pomóżmy PKPS!

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tarnowie organizuje zbiórkę pieniędzy. Akcja potrwa do 30 listopada 2014 r. 50 % zebranych funduszy przeznaczonych będzie na zapomogi dla uczniów ZSME, 50% dla osób starszych, samotnych i chorych. Dla najaktywniejszych trzech szkół przewidziane są nagrody rzeczowe. Wychowawcy proszeni są  o przeprowadzenie zbiórki w swoich klasach, mile widziane są również wpłaty indywidualne. Szczegóły akcji oraz listy wpłat dostępne są w bibliotece szkolnej.

K. P.

 

Liczba wyświetleń: 3 348
Terminarz spotkań dla rodziców w roku szkolnym 2014/2015

I okres:

 1. Spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych:
  • 15 września 2014 r. godz. 17:00
  • klasy starsze do 19 września 2014 r.
 2. Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów wszystkich klas – 4 listopada 2014 r.
 3. Spotkanie dla rodziców uczniów wszystkich klas związane z informacją o wynikach klasyfikacji śródrocznej – 5 stycznia 2015 r.   

II okres: 

 1. Spotkanie dla rodziców uczniów klas maturalnych związane z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach końcoworocznych – 26 marca 2015 r.
 2. Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas młodszych – 26 marca 2015 r.
 3. Spotkanie dla rodziców uczniów klas młodszych związane z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach końcoworocznych – 20 maja 2015 r.

Dodatkowe spotkania dla rodziców wychowawca może zorganizować w zależności od potrzeb zespołu klasowego

Liczba wyświetleń: 5 033